O umění učit

Nová generace umění učit se, umění komunikovat

10.09.2011 ·

Na co mě (ne)připravilo studium učitelství matematiky na PřF MU?

V tomto rozhovoru Vám představíme Mgr. Petra Lišku, manažera projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd, matematiky a informatiky, ale také absolventa oboru učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na PřF MU, který nyní na fakultě působí jako vyučující. Zajímá Vás, nač jej studium připravilo výborně, a nač nedostatečně? A co je podle něj nejdůležitějším úkolem učitele a studenta?

 
01.06.2011 ·

Tom Chatfield – 7 principů, kterými hry odměňují mozek

Dnes Vás seznámíme s přednáškou herního teoretika Toma Chatfielda1- „7 ways games reward the brain“, která je k online shlédnutí na stránkách projektu TED2. Jejím tématem je i alternativní způsob hodnocení studentů, který není založen na známkování, ale sledování pokroku.

 
01.06.2011 ·

Učitelství jako dobrodružství vědy a umění aneb "Sem s tím jablkem, Izáku" (fejeton)

Co má společného Izák Newton, čeští školáci a exaktní vědy? Že by hledání smyslu života? Těsně vedle; i když záhady vědy a umění v učitelství přírodních oborů tak někdy skoro vypadají. Vstupte tedy, pokud se odvážíte.

 
01.06.2011 ·

Učitelství je věda a umění

Jedním ze stereotypů, které nejsou vlastní jen české kotlině, ale fungují více či méně univerzálně v celém západním světě, je oblíbená průpovídka „kdo nic neumí, učí“. Tento argument je možné považovat nejen za absurdní generalizaci, ale především je důležité si uvědomit, že se k učitelství vlastně vůbec nevztahuje. Dobrý učitel totiž umí dělat mnohem více, než „jen“ učit.

 
01.06.2011 ·

Diana Laufenberg: Jak se učit z chyb

Je důležité umožnit studentům chybovat, smířit se s tím, že dělání chyb je součástí procesu učení. Zajímavou práci na toto téma přednesla v listopadu roku 2010 Diana Laufenberg ve Washingtonu pod záštitou nevýdělečného serveru TED, jehož cílem je šířit myšlenky, které mají hodnotu.

 
| << < 11 12 13 14 > >> |
Strana 4 z 4