23.09.2013 · Zuzana Kobíková

Zpráva o 3. semináři pro organizátory pedagogických praxí

3. seminář pro organizátory pedagogických praxí a učitele z klinických škol navštívilo ve čtvrtek 12. září 2013 na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zhruba 25 účastníků. Byli zde jak organizátoři praxí a členové projektu Učit se učit z fakulty, tak středoškolští vedoucí učitelé praxí a studenti učitelství.Seminář zahájila v 15.00 profesorka Zuzana Došlá, jež představila publikace, které v rámci projektu vyšly, a shrnula zásadní změny, k nimž při organizaci praxí došlo. Poté byly na programu inspirativní ukázky fyzikálních pokusů s využitím infračerveného záření, které publiku představil docent Zdeněk Bochníček, stejně jako několik pokusů s křemíkem.

Zuzana Kobíková představila Publikaci Na pomoc pedagogické praxi, jež v průběhu projektu vznikla, a také videa, která byla v rámci projektu natočena s cílem podat zájemcům o studiu zde dostatek informací, ukázat příjemné prostředí fakulty i místní pedagogy a studenty.

Petr Liška představil pedagogické praxe pohledem studentů v krátké prezentaci analyzující údaje, které studenti vyplnili do protokolů z praxí. Potěšitelné je, že z 253 protokolů vyplývá, že s praxí bylo spokojeno přes 82 % studentů. Studenti oceňovali zejména to, že si mohli s žáky zkusit napsat i písemnou práci a získali tak zpětnou vazbu svého působení ve třídě.

Zhodnocení výstupů klíčové aktivity 04 – Inovace systému praxí se opět ujal docent Bochníček. Popsal změny, ke kterým došlo: zavedení pedagogické praxe 2, zavedení asistentské praxe, jež je povinná v bakalářském studiu, zmínil i ne velký zájem o praxe zájmové. V rámci projektu byly také inovovány protokoly o praxích a vznikly další podpůrné materiály. Důležitá změna je v tom, že učitelům vedoucím praxe byla navýšena odměna a bude jim vyplácena i po ukončení projetu Učit se učit. Na závěr zmínil docent Bochníček i pozitivní hodnocení semináře Analyticko-didaktické praktikum.

V rámci diskuse o další spolupráci se středními školami padaly jako tradičně otázky (ne)možnosti mít za současného studijního systému pedagogickou praxi tři týdny. Blanka Kramářová z Gymnázia na Vídeňské zmínila, že za jejího studia na PřF MU byla asistentská praxe až ve 4. ročníku a že její posun do bakalářského stupně je krok správným směrem. I tak studenti učitelství argumentovali pro bližší setkání s praxí. Takže by jistě uvítali návrh, se kterým Blanka Kramářová přišla: Navrhla nechat bakalářské studenty vystoupit před SŠ třídou s desetiminutovou prezentací dílčího tématu. Třeba se tuto myšlenku podaří časem realizovat. Studenti učitelství bakalářského stupně by to jistě uvítali!

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu