23.10.2013 · Zuzana Kobíková

Publikace projektu Učit se učit: Na pomoc pedagogické praxi ke stažení zde

Rádi bychom Vás v tomto krátkém článku seznámili s publikací Na pomoc pedagogické praxi, která vznikla v rámci projektu Učit se učit a věnuje se přípravě studentů učitelství na pedagogické praxe, ale také problematice provozu školy, a pak tématům přípravy studentů učitelství na výuku předmětů biologie, fyzika, chemie, geografie, matematika. Publikaci zde najdete jako pdf.

O publikaci Na pomoc pedagogické praxi

Autory představovaného textu jsou zejména pedagogové působící na PřF MU. V první části publikace, která se zabývá obecně přípravou na výkon učitelské profese, se Jaromír Hališka věnuje přípravě studentů na náslechy a výstupy pedagogické praxe. V kapitole Učitel a provoz školy seznamuje Petr Krupka budoucí učitele s informacemi týkajícími se administrativy a legislativy provozu školy. Věnujeme zde ale i dalším tématům, jako například problematice začínajících učitelů.

Další část publikace je věnována specifikům učitelství předmětů biologie, fyziky, chemie, geografie a matematiky.  Přípravě vysokoškolského studenta učitelství na pedagogickou praxi z biologie se věnuje Olga Rotreklová. Vlastní zkušenosti s výukou fyziky na střední škole popsal Zdeněk Bochníček. Praktickým cvičením z fyziky se podrobně věnuje Tomáš Papírník.  Několik známých chemických pokusů a jejich využití ve výuce chemie na základních i středních školách popisuje Aleš Mareček. Proměnám geografického vzdělávání a profesní přípravy studentů učitelství geografie se věnuje Vladimír Herber. Publikaci uzavírá příspěvek obsahující několik rad budoucím učitelům matematiky od Jiřího Hermana, který je inspirativní pro všechny středoškolské učitele, protože jeho autor se v úvodu textu zamýšlí nad proměnou středoškolského vzdělávání v současné době.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Obálka ke stažení

Publikace ke stažení

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu