22.09.2014 · Zuzana Kobíková

Botanická a mykologická exkurze do Chřibů

19. a 20. 9. 2014 se uskutečnila Botanická a mykologická exkurze do Chřibů, Leopoldova-Smaraďavky, určená pro učitele přírodopisu a biologie základních i středních škol. Schopnost poznávat rostlinné a živočišné druhy patří mezi základní kompetence učitele biologie na základní a střední škole. V průběhu praxe je nutné tyto schopnosti stále procvičovat a prohlubovat zejména aktivní účastí na terénních exkurzích vedených kvalifikovanými odborníky.

Terénní exkurze pod vedením lektorů lektoři: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D (botanika), Mgr. Jan Beťák (mykologie), Mgr. Helena Prokešová (botanika) z PřF MU se zaměřila na studium hub a cévnatých rostlin v jejich přirozeném prostředí. Na programu byla botanická a mykologická exkurze do přírodní rezervace Holý kopec, demonstrace nalezených hub a přednáška o přírodních poměrech Chřibů nebo botanická a mykologická exkurze k přírodní památce Hříštěk. Důraz byl kladen na organizaci druhů do společenstev, mezidruhové vztahy a ochranu vzácných druhů. Kromě vedení vlastních terénních cvičení a přípravy materiálu na výuku učitelé získané schopnosti jistě využijí i při práci s nadanými studenty, kteří mají o biologii hlubší zájem.

Kurz je podložen akreditací MŠMT ze dne 9. 12. 2011, čj. 39415/2011-25-898. Konal se v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0018, Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU.

alt

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu