11.09.2011 · Barbora Parmová

Výuka „Velké Historie“ ukazuje svět jako nestabilní systém na hranici zlomu

Kurz Big History Američana Davida Christiana představuje obrat ve způsobu výuky. Jako doplňující předmět umožňuje spojovat interdisciplinárně informace z jednotlivých školních předmětů a poskytovat celkový obraz o světě i způsobech, jak řešit jeho problémy. Kurz, který překračuje hranice humanitních a přírodovědných oborů, nahlíží na svět jako na komplexní, ale nestabilní systém, který se nachází na hranici zlomu.

Na konferenci TED active 2011, která se konala v březnu 2011 v Palm Springs v Californii, vystoupil v rámci sekce Knowledge revolution se svou přednáškou Big History David Christian. Autor je původním vzděláním historik, zabývající se specifickými sociálními a materiálními podmínkami v Rusku 19. století a v Sovětském svazu. Od roku 1980 se zabývá historií na úrovni velkých vyprávění, vychází z poznatků astronomie, biologie, chemie, fyziky, které doplňuje o společenské vědy a současné poznatky z oblasti nových technologií. Přednáška prezentuje kurz „Big History“, který Christian vyučuje od roku 1989 (1) a který ve spolupráci s dalšími pedagogy v současnosti připravuje jako online kurz pro střední školy.

Lze představit historii vesmíru v několika slidech?

Podle Christiana (2011) je nutné, aby studenti pochopili principy, na jejichž základech stojí současná společnost, a nejlepším způsobem, jak tyto principy důkladně prozkoumat, je začít úplně od počátku, od Velkého třesku.

Navzdory tomu, že se přednáška týká něčeho tak odborného, jako je vznik vesmíru, začíná zcela prostým reverzním (tzn. pozpátku puštěným) video záznamem přípravy míchaných vajec, na kterém Christian ilustruje druhý zákon termodynamiky, který říká, že svět se vyvíjí od řádu a struktury směrem k chaosu. A zahajuje přednášku: „Pro nás, jako extrémně složitá stvoření, je nezbytné znát příběh toho, jak se navzdory druhému zákonu termodynamiky tato složitost ve vesmíru utvářela, a proč je tento komplexní systém tak zranitelný a křehký. A  to je ten příběh, který vyprávíme ve velké historii. Ale abyste tento příběh mohli vyprávět, je nutné udělat něco, co se zdá být na první pohled zcela nemožné. Musíte prozkoumat celou historii vesmíru. Takže pojďme do toho!“ (2)

Publikum reaguje smíchem a energický řečník se pouští do výkladu. Začíná u Velkého třesku, pokračuje zrodem vesmíru a sluneční soustavy, vznikem chemických prvků, prvních živých organismů a živočichů, vývojem člověka, společnosti i organizace práce a končí v současnosti, popisem globalizovaného světa.

Tyto jednotlivé momenty nazývá hraničními okamžiky, které nastávají vždy, když se prostředí dostane do ideálních vyvážených podmínek, které označuje termínem Goldilocks condition (3). Přednášející popisuje množství složitých jevů, jako např. jak se z vodíkových a heliových atomů vlivem gravitace a nestejnoměrné teploty utvářejí první hvězdná tělesa. Avšak veškeré tyto složité procesy vysvětluje pomocí jednoduchého jazyka a názorných ukázek z prezentace, která je dokonale synchronizovaná s výkladem a využívá množství počítačových modelací a grafických znázornění, takže posluchač se stíhá v linii výkladu orientovat. Přednáška ubíhá svižným tempem a posluchači se rozhodně nenudí: ani na to nemá čas, protože celý výklad řečník stihne odprezentovat v 18 minutách a záplavu informací prokládá zajímavými poznámkami. Například o tom, že zlato na jeho snubním prstenu bylo "ukováno" během výbuchu supernovy.

Velký třesk se stal 1. ledna

Vizuální stránka prezentace má v projektu Big History velký význam. Na internetových stránkách projektu se můžeme dočíst, že při jeho přípravě autoři využívají nových způsobů, usnadňujících výklad a orientaci. Důležitým nástrojem jsou časové grafy. Autoři používají nové metody výuky pomocí grafického znázornění např. zobrazením vývoje vesmíru na škále jednoho kalendářního roku, který mnohem lépe slouží k představě o časových úsecích. Kurz využívá nových vědeckých poznatků a výkladových přístupů, máinterdisciplinární základ. Snaží se v rámci této široké škály ukotvit vědění o společnosti a jejím fungování a zasadit tyto poznatky do širokého kontextu utváření složitých systémů, kterými vývoj organismů prošel.

Schopnost kolektivního učení nám dává šanci

Významným momentem, který předurčuje úspěšnost lidského rodu, je podle Christiana vznik schopnosti kolektivního učení. „Jsme nadáni jazykem, systémem komunikace, tak vzácným a tak mocným, že nám umožňuje sdílet, to co jsme se naučili, s takovou přesností, že se dokáže nashromáždit v kolektivní paměti. A to znamená, že dokáže přežít jedince, který se tuto informaci naučil, a dokáže se předávat z generace na generaci. A to je důvod, proč jsme jako živočišný druh tak kreativní a úspěšný, a proto také máme historii. Zdá se že jsme jediný druh za poslední čtyři milióny let, který má tuto schopnost.(4)

Právě tato schopnost kolektivního učení, spolu s osvojením si práce a využíváním energetických zdrojů z nás činí mocné aktéry, schopné ovlivňovat světový vývoj. Christian však upozorňuje na nástrahy spojené s takto velkým potenciálem. Pokud správně neporozumíme svému postavení a úloze ve světě, nebudeme ho vidět v souvislostech, může se stát, že se tento kreativní potenciál vymkne z rukou a stane se nebezpečný sám sobě.

Kurz “Velké historie” je zacílen na studenty středních škol jako na budoucí představitele společnosti, před kterou bude v budoucnu stát mnoho závažných ekologických a společenských problemů. Cílem je v těchto mladých lidech rozšířit povědomí o systému, který nám umožnil tyto velké příležitosti, jež nám současný globalizovaný a technologiemi propojený svět dává, a vzbudit v nich zájem o aktivní a zodpovědný přístup ke světu.

Velká historie představuje obrat ve způsobu výuky, má být doplňujícím předmětem umožňujícím spojovat interdisciplinárně informace získané v rámci jednotlivých školních předmětů a poskytovat tak celkový obraz o světě. Jde o způsob výuky inspirativní i pro české pedagogy.

Použitá literatura:

1 Kurz je možné si zakoupit na dvd, cd a audio nebo ke stažení na  stránkách http://www.thegreatcourses.com/tgc/courses/course_detail.aspx?cid=8051
2 CHRISTIAN, David. Ted.com [online]. 2011-03-02 [cit. 2011-05-23]. Ted Talks. Dostupné z WWW: http://www.ted.com/talks/lang/eng/david_christian_big_history.html
3 Tamtéž.
4 CHRISTIAN, David. Ted.com [online]. 2011-03-02 [cit. 2011-05-23]. Ted Talks. Dostupné z WWW: http://www.ted.com/talks/lang/eng/david_christian_big_history.html

Bc. Barbora Parmová

O autorovi

Autorka článku studuje bakalářský program Teorii interaktivních médií na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se novými přístupy v kurátorství a alternativními formami propagace a prezentace současného umění.

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu