03.09.2012 · Zuzana Kobíková

PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží

Cílem Přírodovědecké fakulty MU není jen učit a vzdělávat budoucí odborníky, vědce a středoškolské učitele. V době, kdy zájem maturantů o vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů klesá, považuje fakulta za důležité nabídnout vzdělávací, soutěžní a volnočasové aktivity i studentům středních škol, a podporovat je v přesvědčení, že studium přírodních věd a matematiky sice nepatří k nejlehčím, ale je perspektivní. Jak se dozvíte, zajímavé aktivity jsou připraveny i pro učitele těchto předmětů.

Rozvíjet zájem o přírodní vědy a matematiku se fakulta snaží už u žáků základních a středních škol, tedy u tzv. Generace Y a proto jim nabízí řadu vzdělávacích aktivit, seminářů, internetových soutěží nebo kurzů, včetně aktivit pro učitele, to vše pod záštitou projektu IPN Podpora technických a přírodovědných oborů, který reaguje na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více o projektu PTPO najdete na webu Generace Y.

 

 PřF MU nabízí školákům i jejich učitelům od září řadu nových seminářů a soutěží

Od září se žáci základních a studenti středních škol, kteří si rádi zaměstnají mozek i po splnění domácích úloh, mohou těšit na korespondenční semináře, internetové soutěže i zajímavé přednášky.

Na vedení kurzů se podílí i studenti fakulty, zejména studenti učitelství, kteří se tak učí učit v praxi. Ukazuje se, že tzv. generace Y klade na učitele zcela nové nároky, úkol učitelů je v současnosti náročnější, a fakulta je na to chce připravit. Proto v posledních letech posiluje zejména praktickou výuku učitelství a zaměřuje se na tréning komunikace a praktických dovedností. Studentům, kteří se na organizaci těchto aktivit podílí, je určen dvoudenní kurz Jak učit přírodovědné a technické obory?


Akce pro základoškoláky a středoškoláky

ViBuCh (Vzdělávací korespondenční ikurz pro budoucí chemiky), má pro soutěžící připravené čtyři série úloh, z nichž většina sleduje témata z reálného výzkumu. Nejlepší řešitele čeká týdenní soustředění na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde spojí teoretické základy s praxí v nových, moderně vybavených laboratořích. Tématem letošního ročníku budou třeba Supramolekulární skopičiny, více se o programu dočtete na http://vibuch.math.muni.cz/ 

BRKOS (Brněnský korespondenční seminář) je matematickou soutěží určenou pro žáky středních škol. Účastníci soutěže budou během roku řešit několik sérií příkladů a odesílat je organizátorům, kteří jim odešlou opravené práce spolu se zadáním další série. Pro 16 úspěšných řešitelů je jako odměna připravena Podzimní víkendovka matematiky, plná zajímavých přednášek, které si pro své mladší kolegy připravují středoškoláci. Více na http://brkos.math.muni.cz/

Matematický kurz pro maturanty

Čtyřdenní kurz určený pro studenty posledního ročníku SŠ je vedený formou odborných přednášek a volnočasových aktivit, kde vysokoškolští studenti matematiky maturanty seznamují s náplní a formou vysokoškolského studia matematiky.


Fyzikální praktikum nobelovských experimentů

Pokročilé fyzikální praktikum je určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. Cílem je realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou, např. Millikanův nebo Rutherfordův experiment.

Fyzikální kavárna

Jde o pravidelná, neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a pracovníků fyzikálních ústavů fakulty. Na programu je vždy přednáška a neformální diskuse. Cílem kavárny je poskytnou možnost neformalizovaného dalšího vzdělávání učitelům, výměna zkušeností, vytváření a udržování profesní komunity. Více na http://www.physics.muni.cz/kof/kavarna.shtml

Více na webu seminare.sci.muni.cz

Aktivit je pro školní rok 2012/2013 na programu více, jak se dozvíte na http://seminare.sci.muni.cz. 


 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu