23.10.2012 · Zuzana Kobíková

„Postavení učitele ve společnosti se změnilo, naším úkolem je na to studenty učitelství připravit,“ říká Zuzana Došlá

V rozhovoru se Zuzanou Došlou, řešitelkou projektu Učit se učit, se dočtete, co se za dva roky trvání projektu na fakultě podařilo inovovat v oboru vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Profesorka Došlá hovoří také o tom, jak vnímá společenský posun v chápání role učitele, v čem je dnes úkol učitele těžší než třeba na začátku století dvacátého. Dočtete se o zájmu o nové předměty, ale hlavně o tom, jak se v současnosti na PřF MU snažíme na nové požadavky praxe studenty učitelství připravovat.Na PřF MU vyučujete matematiku také budoucí učitele matematiky. V čem je zde Váš profesní úkol?

Naučit je to, co mají znát a dobře jim to vysvětlit, protože matematika se nedá naučit, té je třeba porozumět. Kladu tedy důraz na odbornou stránku i na to, abych vše vysvětlila a objasnila. Učit budoucí učitele mě odjakživa bavilo proto, že neučím někoho jen derivovat, ale učím ho to učit. A on z toho pak ve své praxi může vycházet. Učitel je vzorem, student učitelství od něj může  přebírat modelové situace a příklady, na kterých může látku dobře vysvětlit. Takhle mnozí naši absolventi učitelství vnímají přínos studia učitelství na naší fakultě.

V současné době jste řešitelkou projektu Učit se učit, jehož cílem je inovace studijních programů učitelství.  Co bylo podmětem pro podání projektu pro Vás osobně?

Zásadní pro mne je, že učitele učím učit matematiku více než čtvrt století, vnímám společenský posun, k jakému v rovině postavení učitele ve společnosti dochází, a není mi to jedno. Potřebujeme posílit úlohu matematiky na středních školách a zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku. K tomu je potřeba také dobrá psychologicko-pedagogickou připravenost studentů učitelství na jejich budoucí praxi.

V čem se podle Vás změnily nároky, které dnešní doba na středoškolské učitele klade?

Velmi se změnila společnost. Nemáme problém v oblasti odborného vzdělávání studentů učitelství,  naučit je porozumět matematice, fyzice a dalším oborům. Učiteli nestačí dobře ovládat odbornou stránku, ale zvládat řadu dalších úkolů, vzbuzovat zájem o vědění, komunikovat, pracovat s novými technologiemi.  Přitom je mnohem těžší udržet pozornost dnešních studentů. Postavení učitele ve společnosti se změnilo, a jde o světový trend. Současný středoškolský učitel nemá respekt jako pan učitel ve filmech z první republiky. Úcta k učiteli je nižší, a jeho profesní úkol je o to obtížnější. Respekt studentů nemá současný učitel předem daný, ale těžce a pracně si jej získává.

K tomu přistupuje ještě jeden jev: často si studenti myslí, že lze vše najít na internetu. Ale to nejdůležitější –  logické myšlení – zde nenajde, tomu je třeba se učit od základní školy. Někdy mám pocit, že ztrácíme potřebu logického myšlení a zaplavujeme se spoustou neuspořádaných slov…

Jak by se tento společenský posun měl promítnout do vzdělávání budoucích učitelů?

To je těžká otázka. Snažíme se posilovat připravenost budoucích učitelů nejen po odborné ale i po pedagogicko-psychologické stránce. To je to jediné v našich možnostech. V problematických oblastech, které souvisí s financováním učitelů, ani s celospolečenským jevem, o kterém jsem mluvila, tedy se ztrátou víry v autoritu učitele a školy jako instituce vzdělávající učitele, nic nezmůžeme. Chápaní autority se ve společnosti posouvá, proto potřebujeme více trénovat psychologicko-pedagogickou připravenost studentů učitelství. V tomto dávám za pravdu ministerstvu, respektive akreditační komisi, která tento vliv posiluje.

Projekt Učit se učit má za sebou téměř dva roky. Co se za tuto dobu na PřF ve vzdělávání učitelů změnilo?

Výsledků je dost a já z nich mám radost. Tvoří se nové předměty, některé už jsme zařadili do výuky a zájem o některé je velký. Například Komunikační tréning jsme plánovali pro jednu seminární skupinu, ale sto přihlášených studentů z různých fakult Masarykovy univerzity nás nutí hledat zdroje, abychom mohli předmět vyučovat více studijních skupin. Také zájem o mezioborový předmět Matematika kolem nás je velký a to je podle mne báječné.

Jedním ze zcela nových předmětů je  také Analyticko-didaktické praktikum. Studenti mají možnost nechat svou pedagogickou praxi natočit na kameru a pak svůj výkon analyzovat pod vedením zkušeného pedagoga v seminární diskusi. V čem podle Vás může tato metoda přispět k lepší přípravě  studentů učitelství na praxi?

V sebereflexi, kterou nabízí. Učit se poučky o rétorice je prospěšné, ale nenahradí to vlastní zkušenost, když člověk sebere odvahu a podívá se sám na sebe z videozáznamu. A že se k jeho výkonu vyjádří v rámci semináře odborník, to je pro studenta učitelství velmi cenná zpětná vazba. Jako když se pořizuje videozáznam sportovcova výkonu pro následnou diskusi s trenérem. Analyticko-didaktické praktikum je dalším novým předmětem pedagogicko-psychologického základu, který vznikl díky projektu a můžeme se jím chlubit.
 

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu