21.11.2012 · Zuzana Kobíková

O čem se dočtete v novém čísle časopisu Učitel matematiky – číslo 4 (84)?

V aktuálním čísle časopisu Učitel matematiky na Vás čeká osm zajímavých článků. První část čísla 4 (84) prezentuje stanovisko SUMA ke státním maturitám, a také rozhovor s Eduardem Fuchsem. Příspěvek Františka Kuřiny si všímá podnětů, jaké dává náš svět elementární matematice v oblastech aritmetiky a geometrie. Emil Calda se věnuje tématu středoškolské matematiky a tzv. "větě o sevření". Alice Bílá seznamuje čtenáře s nově vydaným románem o Sofii Kovalevské, těšit se můžete i na druhý díl seriálu o historii maturitní zkoušky od Daga Hrubého, zadání celostátního kola matematické olympiády 2012 nebo příspěvek, kde Alena Šťastná a Magdalena Janků popisují zkušenosti s projektovým dnem Matematika trochu jinak.

Článek Františka Kuřiny s názvem Matematika a realita je pokračováním autorových článků o vztahu matematiky a kultury. Matematiku definuje jako nástroj ke studiu přírodní či společenské reality, především proto, že těmto vědám pomáhá utvářet modely, pomocí kterých lze realitu studovat. Vlastní článek si pak všímá toho, jaké podněty dává náš svět elementární matematice v oblastech aritmetiky a geometrie.

Emil Calda se v článku Limita posloupnosti a věta o sevření věnuje tématu středoškolského učiva vět o limitě součtu, rozdílu a podílu dvou posloupností. Autor se věnuje konkrétní úloze, tzv. „větě o sevření“, slangově též známé jako „větě o dvou policajtech“. V článku s úlohou seznamuje blíže a kromě důkazu, který je v uvedené úloze požadován, ukazuje i její použití k určení některých posloupností.

Ve článku Několik poznámek ke knize Joan Spicciové „Až za hranice: Sen Sofie Kovalevské“ Alice Bílá nejprve seznamuje čtenáře s nově vydaným románem o významné matematičce, Sofii Kovalevské, který vyšel v edici Žena a věda. Jak autorka článku poznamenává, tato edice ukazuje, jak někteří muži v dějinách odmítali ženám možnost podílet se na vědeckém bádání a co bylo nutno udělat pro to, aby ženy mohly studovat, vyučovat nebo se jinak věnovat vědě. Knihu, kterou článek představuje, napsala matematička, která se dokonce naučila rusky, aby přeložila dopisy Kovalevské. Ty pak biografické knize dodávají neobyčejnou čtivost. Více se o knize mapující osud ženy, která získala v 19. století doktorát z filozofie v oboru matematiky, přestože jí nebylo v Rusku umožněno studovat na univerzitě, dočtete v samotném článku.

Dalším článkem tohoto čísla pokračuje seriál, kde Historii maturitní zkoušky mapuje Dag Hrubý. Tento díl je věnován obdobím 1918–1939, 1939–1945 a 1945–1948. Autor popisuje podobu písemných i ústních zkoušek, předkládá také statistické údaje o počtu existujících škol.

Další příspěvek prezentuje zadání celostátního kola matematické olympiády konaného v Hradci Králové na jaře roku 2012, a to včetně výsledkové listiny a zadání pro rok 2012–2013.

Aktuální číslo Učitele matematiky uzavírá článek Rohatecký projekt – aneb „matematika trochu jinak“, kde Alena Šťastná a Magdalena Janků popisují své zkušenosti s projektovým dnem Matematika trochu jinak, realizovaným základní školou v Rohatci na Hodonínsku.


O časopisu Učitel matematiky

Časopis pro učitele základních a středních škol, který uveřejňuje články o matematice, o jejím vyučování a vazbách na umění, historii, ale i zajímavé úlohy nebo informace o vzdělávacích akcích pro učitele a soutěžích pro žáky.

Vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran.


Web časopisu


Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyzikůve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
Vedoucí redaktor: Dag Hrubý
Výkonný redaktor: Eduard Fuchs


Informace o předplatném Vám poskytne redakce.

Adresa redakce:
Gymnázium 
A. K. Vítáka 452
569 43 Jevíčko
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Použitá literatura:
Učitel matematiky, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 20, 4 (84), ISSN 1210-9037. 2012.


 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu