03.04.2013 · Zuzana Kobíková

Reportáž z jubilejní, sedmdesáté Fyzikální kavárny na téma "Příběh žárovky"

Fyzikální kavárnu není třeba našim čtenářům dlouze představovat. Pravidelně Vás o ní informujeme vždy, když se blíží třetí čtvrtek v měsíci, kdy se kavárna, krom období letních prázdnin, koná. Ovšem na čtvrtek 21. března 2013 připadlo 70. výročí kavárny, a tak se toto neformální setkání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a veřejnosti neslo ve slavnostnějším duchu, čemuž odpovídal jak program, tak hojná účast. Více se dočtete v následující reportáži, tu doplňuje také rozhovor s docentem Zdeňkem Bochníčkem, který chod kavárny už sedmým rokem organizuje.


 


 „Příběh žárovky – příběh se smutným koncem – zatím“

Odborný program zahájil docent Bochníček už ve zcela zaplněné posluchárně. Na úvod vyjádřil potěšení nad úctyhodným počtem sedmdesáti realizovaných kaváren i nad tím, že jde o nepřerušenou sérii a že se vždy našli jak účinkující, tak hosté. Kavárně popřál do dalších let vše nejlepší, a pak už představil téma odborného programu, kterým byl již zmíněný „příběh žárovky“.

Zdeněk Bochníček ve své vtipně koncipované prezentaci představil základní problém s hledáním vhodného vlákna pro žárovku. Poté se pozastavil nad problematikou tzv. úsporných žárovek a tím, že EU zakazuje užití žárovek silnějších 40 W. Vysvětlil také, proč je výhodnější použít jednu stowattovou žárovku než tři čtyřicetiwattové, a pak podrobil pomocí několika výpočtů kritice silnou mediální kampaň na téma „Úsporné žárovky ušetří desetitisíce“. Jako argument využil i článek svého kolegy, Luboše Poláčka, který tzv. „úsporu“, která je v některých zemích zcela zanedbatelná, propočítal do detailů ve článku: What is the real efficiency of bulbs? vydaném v roce 2012 v Physical Education. Jak na závěr přednášející poznamenal, z toho všeho plyne, že kdyby redaktoři Novinek a dalších médií denní spotřeby četli Physical Education, nedopouštěli by se ve svých článcích takto výrazných „nadsázek“.


Poté krátce vystoupila Barbora Mikulecká, která hostům představila fyzikálně zaměřený, týdenní letní tábor ÚLeT: Úpickou LeTní Expedici určenou pro děti. Koná se od 27. 7.–3. 8. 2013 na Hvězdárně v Úpici. Protože je zde ještě několik volných míst, uvádíme i zde odkaz, kde se o akci dočtete více: http://ulet.astronomie.cz/


 Jak jsme došli osvícení

I další program kavárny byl oslavou žárovky. Díky Petru Konečnému, Barboře Mikulecké a Vojtěchu Hanákovi jsme měli možnost vidět, jak lze na chvíli „rozsvítit“ tuhu či ocel, dozvěděli jsme se, co vše zkoušel připojit k napětí a rozsvítit sir Humphry Davy co by vědecká celebrita své doby, a pak přišel zlatý hřeb programu: rozsvěcování „zakázaných“, velice výkonných žárovek, jaké vidíte na obrázku. Tato akce už se nesla vyloženě v konspiračním duchu, přednášející nás dovedli jaksepatří „napnout“ a vyvolat v nás pocit respektu svými komentáři o tom, že „to síť možná neutáhne“ a že „brzy dojdeme osvícení“. A toho jsme se opravdu dočkali, jak vidíte na obrázku. Světlo, jaké se používá třeba při nasvěcování filmových scén, dokonce to přežil i fotoaparát.Petr Konečný potom celý program uzavřel citátem z knihy z roku 1945, ve které byly dnes až absurdně zakazované „běžné žárovky“ popisovány jako „úsporné“, což byla pěkná pointa, kterou odborný program skončil. Pak se všichni shlukli u stolů s připravenými pokusy a program pokračoval v neformálním duchu.

 Závěrem

Z celého setkání bylo vidět, že program hosty i účinkující opravdu baví. Všichni aktivně komunikovali, hosté někdy snažení účinkujících komentovali, diskuse byla opravdu živá. Je vidět, že komunita fyzikářů spojená kavárnou je silná a fungující.


 Autor fotografií: Rastislav Bača


 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu