03.04.2013 · Zuzana Kobíková

„Fyzikální kavárnou se snažíme učitele uchránit syndromu vyhoření.“ Rozhovor se Zdeňkem Bochníčkem

Na čtvrtek 21. března 2013 připadlo 70. výročí Fyzikální kavárny, která již sedm let poskytuje prostor pro setkání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a veřejnosti. Inspirativní je i pro každého, koho zajímá, jak funguje svět kolem nás. Navíc se můžete spolehnout na to, že odborný výklad je nejen srozumitelný, ale často i napínavý (zejména experimentální část) a přiměřeně zábavný. Z rozhovoru s docentem Zdeňkem Bochníčkem, který chod kavárny už sedmým rokem organizuje, se o této aktivitě dozvíte více. Přečíst si na našem webu můžete i reportáž ze 70. Fyzikální kavárny.Zdeněk Bochníček

Jak vlastně vznikl nápad pořádat Fyzikální kavárnu?

Přišla s ním paní Bdínková , která dlouho pracovala ve fyzikálním kroužku dětí a mládeže Junior. Jednou řekla: „Co kdybychom měli nějakou fyzikální kavárničku, takové místo pro setkávání?“ Mně se to ohromně zalíbilo, začali jsme ten nápad rozvíjet a už za měsíc byla první kavárna. Je tomu sedm let. Od té doby každý měsíc krom letních prázdnin Kavárnu pořádáme, březnová Kavárna je vždycky kulatá, nyní tedy vstupujeme do osmého roku.

Kdo Kavárnu navštěvuje? Jaká je její cílová skupina?

Jsou to učitelé fyziky na středních a základních školách a naši studenti učitelství. K nim se přidávají i pracovníci našeho Oddělení obecné fyziky a didaktiky, občas chodí i zaměstnanci jiných oddělení a v poslední době přibývá i studentů jiných fyzikálních oborů. Naštěstí lidé chodí pořád. Občas kavárnu navštěvují i studenti středních škol, ale nejsou primární cílovou skupinou. Asi třikrát zde studenti středních škol vystupovali a to je vždycky velmi sympatické. Ale pro studenty středních škol máme jiné akce, například Semináře z fyziky, o kterých se dozví na webu http://www.physics.muni.cz/kof/sem_prednasky.shtml

nebo fyzikální představení pro střední školy.

 Jak se připravuje odborný program Fyzikální kavárny?

Připravit každý měsíc dobrý program, to není vždy snadné. Naše oddělení je malé. Naštěstí nám pomáhají kolegové ze středních škol, především Václav Piskač a Tomáš Nečas z Gymnázia na třídě Kpt. Jaroše v Brně, kteří připravili už celou řadu témat. Oba jsou naši absolventi učitelství pro střední školy. Program máme většinou zajištěný na tři měsíce dopředu. Vždy nás nejvíce potěší, když se sám přihlásí nějaký učitel střední školy, že by chtěl v Kavárně vystoupit.

Jakým cílům Fyzikální kavárna slouží?

V prvé řadě jde o odborné fórum, kde se sdělují odborné informace i zkušenosti. Pokud je nějaké výročí, snažíme se k němu promluvit, jako třeba v případě stého výročí potopení Titanicu, když Pluto přestalo být planetou nebo se zdálo, že neutrina letí rychleji než světlo.… A pak jde o funkci společenskou. Aby se potkávali současní středoškolští učitelé se svými bývalými učiteli, aby se i současným studentům učitelství fyziky umožnil kontakt s tímto inspirujícím prostředím. Kavárna má vždycky neformální část, tu považuji za stejně důležitou jako odborný program. Chceme takto pečovat o profesní komunitu spojující lidi podobného zaměření, pomáhat současným učitelům bojovat s tzv. syndromem vyhoření.

Jak vypadá program kavárny? Čím se kavárna odlisuje od běžných přednášek a seminářů pro odbornou i laickou veřejnost?

Jednak tím, že podáváme kávu, a pak tím, že je pro nás důležitá i společenská, neformální část. Témata jsou jednodušší než na odborných přednáškách a seminářích, které na fakultě obvykle probíhají, aby byla pro středoškolské učitele inspirativní a přínosná pro jejich vlastní výuku. Kavárna začíná čtvrthodinou, které říkáme „vstupní káva“, kdy se návštěvníci vítají, vaří si kávu nebo čaj a volně diskutují. Pak následuje odborný program, který trvá většinou 40 minut až hodinu. Vždy se snažíme, aby odborný program končil nějakým pokusem, pro jehož sledování pozveme účastníky k demonstračnímu stolu. Tak se daří překlenout hluché místo, ke kterému může dojít po ukončení připraveného výstupu, kdy najednou není co jiného dělat, než odejít. Kavárna však pokračuje volnou diskusí kolem demonstračního stolu i v oddělených skupinkách. Volná diskuse je velice interaktivní, můžeme vytáhnout cokoli ze skříní, upravit nějak prezentovaný pokus. Někdy končíme až před osmou hodinou večerní.

O jaké přednášky je zájem?

To se nedá přesně říci. Velkou návštěvnost mají Kavárny, které reagují na právě aktuální téma, například „neutrina rychlejší než světlo“. Početná účast byla i na Kavárně, kde jsme prezentovali dva fyzikální filmy, které vznikly na našem pracovišti (filmy je možné zdarma stáhnout nahttp://www.physics.muni.cz/kof/multimedia.shtml, pozn. red) nebo kdy přijel Martin Krynický z gymnázia Třeboň vykládat o své velmi neobvyklé výukové metodě (blíže na http://www.realisticky.cz, pozn. redakce). Ale obecně to nelze nějak specifikovat. Někdy návštěvu ovlivní i méně vhodný termín, jako například zkouškové období nebo konec školního roku.

Víte o podobných oborových akcích?

V oblasti fyziky zatím o ničem nevím, když o Kavárně někdy mluvím, tak to kolegové z jiných pracovišť vnímají spíše jako unikátní akci. Ale to neznamená, že něco podobného někde neexistuje. Vím jen, že na fakultě studenti geografie pořádají tzv. cestovatelské středy, kde bude zřejmě podobná neformální atmosféra.

Jaká témata jsou připravena pro nejbližší Fyzikální kavárny?

Duben budeme podle všeho věnovat měření indexu lomu kapalin, kde chceme zmínit nějaké neobvyklé jednoduché metody. Prezentovat to budou naši studenti učitelství. Další téma má připravené profesor Jan Smolek z průmyslovky na Sokolské ulici v Brně. Ten se účastnil programu, který pro učitele fyziky pořádá CERN. Byl nadšen, a tak promluví o tom, jak se na tuto akci dostat, a co tam mohou účastníci zažít. Pro další téma jsem oslovil docenta Josefa Zemana z Ústavu geologických věd naší fakulty, který se aktivně účastní řešení problému hledání trvalého úložiště jaderného paliva v na území České republiky. Tam se potkává geologie s fyzikou. A je to zajímavé téma jistě nejen pro učitele. Konec září bývá pravidelně věnován Ozvěnám Veletrhu nápadů. Na vánočních kavárnách je zase čas na oddechovější program, třeba pro zábavné fyzikální kvízy.

Jak vidíte budoucnost naší kavárny?

Dokud budou chodit hosté, pojedeme pořád dál. Věřím, že za tři roky bude Kavárna pořadové číslo sto. Určitě se budeme snažit přitáhnout na Kavárnu i nové hosty a stále nabízet zajímavý program. Zatím nepozorujeme, že by zájem o Kavárnu s pokračujícím časem nějak klesal, spíše naopak. Proto všichni věříme, že Kavárna má před sebou ještě dlouhou a úspěšnou budoucnost.

Děkuji za rozhovor a přeji Fyzikální kavárně do dalších let vše dobré!

Autorka rozhovoru: Zuzana Kobíková

Autor fotografií: Rastislav Bača

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu