17.07.2013 · Zuzana Kobíková

„Chemie na ZŠ má motivovat k dalšímu studiu tohoto oboru,“ říká Růžena Hlůšková, držitelka ocenění Zlatý Ámos

Tenhle rozhovor Vám magazín Učit se učit přináší s velkou chutí. Jeho cílem je seznámit Vás blíže s naší absolventkou studia učitelství chemie a biologie, Růženou Hlůškovou, která nyní vyučuje chemii a biologii na Základní škole Kunovice, U Pálenice, a v letošním roce získala ocenění Zlatý Ámos. Tento rozhovor probíhal písemně a doplňuje je řada odkazů na videa, ve kterých uvidíte tuto paní učitelku „v akci“. Dozvíte se také, jak vzpomíná na studium učitelství na naší fakultě, co je pro ni při učení to hlavní, ale také to, jak ji popisují její žáci.

 „ Sice malá postava, ale zato velká osobnost se smyslem pro humor, sympatická, přátelská (v pohodě si s vámi zahraje třeba stolní tenis, fotbal či paintball). Ve svých předmětech nemá z ničeho strach. V osnovách přírodopisu se nachází jedno choulostivější téma a to je rozmnožování. Většina učitelů přírodopisu často toto učivo vysvětlí během dvou či tří hodin. Chtějí ho mít totiž rychle za sebou, jak víme od svých kamarádů z jiných škol. Ovšem naše paní učitelka ne. Zachová vždy klidnou hlavu a v pohodě toto učivo vysvětluje i déle jak celý měsíc, neboť je důležité vědět, co nás v životě čeká a nemine. Nejen, že zachovává chladnou hlavu ve vysvětlování choulostivých a obtížných učivech, ale i v těžkých životních situacích. Chemie bez pokusů není chemie, jak říká naše paní učitelka. Hodně učitelů v České republice pokusy nedělá. Buď to ze strachu, nebo že by si museli dát tu práci vést o každé chemikálii několik protokolů a každý pokus si předem vyzkoušet. Hlůšková, to je prostě zase jedna z výjimek. Skoro celý rok, a to v neplaceném čase, vedla protokoly o každé látce (je to šanon naplněný papíry až k prasknutí), aby nám mohla předvádět pokusy k danému učivu. Každý pokus si pokaždé předem řádně vyzkouší. A opět zase nemá žádný strach. Tentokrát ovšem z nebezpečných či jedovatých chemikálií a ohně, který se v jejích pokusech skoro pořád vyskytuje.“  Takto charakterizovali Růženu Hlůškovou žáci v přihlášce do ankety Zlatý Ámos. Vy jste vystudovala obor učitelství chemie a biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Vím, že jste na začátku své kariéry před deseti lety dostala místo na Základní škole Kunovice, U Pálenice, a rozhodla jste se zde zůstat. Zeptám se proto, jak Vás studium připravilo po odborné stránce? Přeci jen je v něčem než studium učitelství pro základní školy. Sama říkáte, že se při práci s dětmi řídíte podle vlastního citu. Jak myslíte, že se na Vašem přístupu odráží studium didakticky a pedagogiky na PřF MU? (V jaké situaci se vám např. propojují některé teoretické poznatky s praxí…)

Myslím, že mě studium na Přírodovědecké fakultě výborně připravilo po stránce odborné. Poznatků a vědomostí jsme na fakultě načerpali spoustu. Trošku více bych se u budoucích studentů zaměřila na metodiku, na to, jak učit. Někdo se jako učitel narodí, jiný na sobě musí hodně pracovat. Více didaktiky a pedagogiky by studentům pomohlo. Byli by jistější a nemuseli na mnohé věci přicházet sami a delší dobu.

 V čem vidíte pevný základ, který Vám studium učitelství dalo? V čem jste se cítila jistá?

Jistá jsem se cítila právě po odborné stránce, věděla jsem, že většina otázek žáků mně nezaskočí a že na ně budu znát odpovědi.

Čeho jste se bála nejvíc, když jste začínala učit?

Nejvíce jsem se bálo toho, že předstoupím před žáky a budu mít „okno“, že zapomenu vše. Nestalo se to. Obávala jsem se také toho, že nebudu mít v hodinách klid, že žáci budou vyrušovat, že nebudou poslouchat, když jim budu něco povídat. Všechny tyto obavy se časem rozplynuly.

Jaký chcete, aby si studenti k chemii a biologii vytvořili vztah?

Víte, na tuto otázku jsem si odpověděla už dávno. Většina žáků se s chemií a biologií potká naposledy právě na ZŠ. Chci, aby na hodiny chemie a biologie vzpomínali rádi, zapamatovali si co možná nejvíce poznatků, které využijí v běžném životě. Nechci je odradit. A věřte, že by to bylo snadné. Zahrňte je množstvím definic a pouček a zaručeně si chemii neoblíbí. Chemie na základní škole má podle mého názoru motivovat k tomu, aby si ji později někdo vybral jako oblast pro své další studium.

V našem sloganu říkáme, že učitelství chápeme jak vědu a umění. V čem je podle Vás učitelství vědou?

V čem je učitelství vědou? Všechny poznatky, které žákům předáváme, jsou přece dílem vědy. Věda je pro nás objevila, roztřídila a pomáhá nám je interpretovat a pochopit.

V čem je učitelství uměním?

 Myslím, že učitel musí být trochu herec. Snad se na mě nebudou kolegové zlobit. Hned svoji myšlenku vysvětlím. Denně se snažíme žáky motivovat k tomu, aby se chtěli něco nového dovědět, aby se chtěli učit. Když v hodinách trošku „hraju“, své pokusy představuju jako příběhy, mám pocit, že děckám se zdají zajímavější a snáze je vtáhnu do dané problematiky.

Role učitele ve společnosti se proměňuje. Co by podle Vás v dnešní době mělo být hlavním úkolem učitelů?

Učitel nesmí být jen stroj bez citu, který chrlí poznatky, ale musí být průvodcem světem informací. Zároveň musí být citlivý a vnímavý, ale také musí mít autoritu. A ta se nedá ani vykřičet, ani získat rozkazem.

Snažíte se nějak o mezioborovou výuku? Vaše aprobace k tomu přímo vybízí…

O mezioborovou výuku se snažím. Máte pravdu v tom, že biologie a chemie se k tomu přímo nabízí. Velmi často spolupracuji s kolegyněmi, které učí fyziku, zeměpis, ale i výtvarnou výchovu. Snažíme se, abychom blízká témata probíraly ve stejné době, a provázanost se potom ukazuje lépe. Příkladem může být projekt Země naše planeta, který realizujeme v 6. třídě. Podílejí se na něm přírodopis, zeměpis a výtvarná výchova.

Vaši žáci říkají, že v hodině jsou hlavní pokusy. Kolik procent z Vaší výuky věnujete experimentům?

Ne v každé hodině můžu nějaký pokus ukázat. Jsou hodiny, kde to prostě nejde. Nemám chemikálie, potřebuji vysvětlovat názvosloví apod. Když to ale jde, snažím se pokus nevynechat. Pokus je prostředek k tomu, aby žáci dané téma pochopili a na mnohé věci si přišli sami. Myslím, že 30 % mé výuky věnuji experimentům. Ale je to jen odhad.

Už jste v hodině chemie někdy musela využít svých zkušeností dobrovolné hasičky?

Ano, jednou jsem opravdu musela v hodině použít hasicí přístroj. Bylo to v začátcích mé praxe, kdy jeden žák neopatrnou manipulací s kahanem rozlil a poté zapálil líh na mém stole. Všechno dobře dopadlo.

Jak vzpomínáte na studium na PřF MU?

Na svá studia na PřF MU vzpomínám ráda. Byla to bezvadná doba. Měla jsem štěstí na kolegyně v kruhu. Pomáhaly jsme si a s mnohými si dopisujeme stále. Ráda vzpomínám i na život na kolejích na Komárově. Poznala jsem tam opravdu skvělé lidi.

Zůstala jste v kontaktu s fakultou i po studiu?

Ano. S panem RNDr. Alešem Marečkem, CSc. Byl to můj vedoucí diplomové práce, zapálený chemik, kterého si moc vážím nejen jako pedagoga, ale i jako člověka.

Jak? Konzultujete např. něco ohledně výuky?

Občas se vypravím do Brna a zajdu na kávu J. Probereme, co je nového, pan doktor mně ukáže, na čem právě pracuje, jaké zrovna píše učebnice nebo které experimenty se svými studenty natáčí. Bývá to vždy příjemné setkání.

Účastníte se nějakých akcí pro učitele chemie?

Neúčastním se přímo akcí na PřF MU, ale jezdím na DVPP. Témat z biologie a chemie je ale poměrně málo. Kromě toho chybí i finanční prostředky.

Vaši žáci říkají, že všecko zvládáte „s klidem“. Je Vám to vrozené, nebo jste k tomu musela postupně učit?

 Toto hodnocení není úplně přesné. Dokážu se i pořádně naštvat. Žáci tím asi mysleli, že učivo zvládám s klidem. Nezaskočí mě žádné téma. V hodinách jsem dost akční.

Učíte 10 let, a je na Vás vidět, že Vás učení baví. A teď ta nejtěžší otázka: Proč? Co je Vaším životním „motorem“? Kde čerpáte „pohonné látky“?

Proč mě učení baví? To není jednoduché vyjádřit. Když vidím, jak se z malých dětí stávají dospělí lidé, které jsem mohla nějak ovlivnit, naplňuje mě to. Vždyť učitel má možnost je svým vlastním příkladem spoluutvářet. Myslím, že děcka oceňují na učitelích nejen odborné znalosti, ale také jejich vlastnosti a charakter.

Kde čerpám energii? Všude. Zaprvé od žáků. Mají nápady, umí být kreativní. Zadruhé od svých kolegů. Mám je moc ráda. Umí poradit a pomoci. Zatřetí od své rodiny. Moji rodiče mě vždy podporovali, nikdy neřekli ne. Má sestra Janička je učitelka matematiky a přírodopisu. A musím podotknout, že učí se stejnou láskou jako já. Často s ní rozebírám školní radosti i starosti. Nic bych nedokázala bez svého manžela, který se mnou má velkou trpělivost a umožňuje mi, abych se realizovala. A co je nejdůležitější, miluje mě. Když máte pohodu doma, přenášíte dobrou náladu a radost i do školy.

Co pro Vás znamená ocenění Zlatý Ámos?

Znamená pro mě moc. Neberu ho jen jako ocenění pro sebe. Ale jako uznání pro všechny kolegy, kteří se snaží denně věnovat dětem na 100 %. Je to ocenění i pro žáky, kteří se snaží od svých učitelů načerpat nové poznatky a učí se být dobrými lidmi. Vždyť naše společnost je potřebuje jako NaCl J.

 Děkuji za rozhovor.

  Zuzana Kobíková

  

Odkazy na videa a rozhovory

Jak vyrobit z cukru hovno?

Možná znáte přísloví o to, jak se z hovna plete bič, ale vyrábět „hovno“ z cukru v hodině chemie na základní škole? Možná jste se pohoršili nad užitím tohoto slovo, ale až uvidíte následující video, které dokazuje přítomnost uhlíku v cukru, dáte chemikářce Růženě Hlůškové za pravdu: příhodnější název byste hledali těžko… Viz http://www.youtube.com/watch?v=L-DLLbbZUQU

 Zlatý Ámos 2013

Zde se můžete podívat na reportáž o anketě o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou vyhlašuje nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. V celostátním kole roku 2013 zvítězila Růžena Hlůšková. S tou se seznámíte v rozhovoru redaktora s ní a také s jedním z jejích žáků.

http://www.youtube.com/watch?v=Jx-5GSqGP0I

Děti rychle vycítí, jak to s nimi myslíte - rozhovor

http://zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/predstavujemevam/rozhovory/37753.aspx 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu