01.06.2011 · Eduard Fuchs

Společnost učitelů matematiky vydala stanovisko ke státním maturitám a k výsledkům maturitní generálky

Generální zkouška státní maturity v říjnu 2010 vyvolala četné diskuse mezi odborníky i v médiích. V diskusi zazněla řada nepodložených i nepravdivých argumentů. My Vám přinášíme oficiální stanovisko Společnosti učitelů matematiky.

Společnost učitelů matematiky (nadále SUMA) vydala stanovisko k problematice nové maturity a k výsledkům maturitní generálky

Státní maturitu podporujeme, protože společně s připravovanými povinnými zkouškami na konci 5. a  9. ročníku základní školy může výrazně přispět ke zkvalitnění vzdělávání.

Domníváme se, že relativně vysoká neúspěšnost žáků při maturitní generálce byla ovlivněna především těmito faktory:

– příliš vysoké procento maturantů v populaci

– nízká motivovanost žáků k úspěšnému složení maturitní generálky, k čemuž přispěla informace, že

hlavním účelem generálky je ověření logistiky, nikoli měření vlastního výkonu žáků

– žáci se cíleně ke zkoušce nepřipravovali a některé učivo ještě nebylo probráno

I když odhlédneme od výše uvedených faktorů, výsledky MAG10 z matematiky přesto odrážejí současný stav matematické vzdělanosti na středních školách v České republice. Proto je nepovažujeme za překvapivé.

Testy z matematiky byly dobře připraveny, odpovídaly požadavkům kladeným na absolventy středních škol s maturitou a měřily to, co měly měřit. Do budoucna by obtížnost zejména základní úrovně testů rozhodně neměla klesnout.

Vyzýváme MŠMT, aby maturitní zkouška z matematiky alespoň v základní úrovni byla povinná pro všechny žáky gymnázií a lyceí.

Navrhujeme zvážit úpravu časového harmonogramu maturit tak, aby písemné zkoušky předcházely ústním zkouškám. V tom případě vzroste pravděpodobnost, že k výsledkům maturit budou přihlížet vysoké školy při přijímacím řízení.

Zkoušky v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáka považujeme za dobrý, byť jen dílčí krok správným směrem ke zkvalitnění českého školství. Další vývoj vzdělávání závisí na motivaci žáků i učitelů a postoji veřejnosti (a to nejen rodičovské) ke vzdělávání. Vítáme a oceňujeme každou iniciativu MŠMT mířící tímto směrem a nabízíme mu při tom všestrannou pomoc.

6. 11. 2010, Srní

Zdroj:

FUCHS, E. Stanovisko SUMA JČMF k nové maturitě a k výsledkům maturitní generálky [online]. 6.11. 2010 [cit. 2011-11-03]. Společnost učitelů matematiky JČMF. Dostupné z WWW: <http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=1&PolozkaID=-1&ClanekID=186 >.

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

O autorovi

působí jako docent oddělení didaktiky matematiky Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Hlavní výzkumnou i pedagogickou oblastí je pro něj teorie uspořádaných množin a historie matematiky. Je spolupracovníkem Výzkumného centra pro dějiny vědy při UK Praha a ČAV Praha, výkonným redaktorem časopisu Učitel matematiky a také předsedou Společnosti učitelů matematiky JČMF (SUMA JČMF), která je organizační složkou Jednoty českých matematiků a fyziků.

SUMA JČMF Vznikla 10. 12. 2005 z Matematické pedagogické sekce tohoto občanského sdružení, jehož kořeny sahají do roku 1862 a jehož členy byli vždy nejlepší odborníci zabývající se studiem matematiky a fyziky i vyučováním těchto disciplín u nás.

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu