15.09.2011 · Zuzana Kobíková

Aktivity pro studenty a učitele se zájmem o chemii

Pro popularizaci oboru chemie je na naší fakultě uskutečňována celá řada aktivit, které směřují jak ke studentům a žákům středních a vysokých škol, tak i ke středoškolským učitelům.

 • Dny chemie

  V rámci projektu Inovace vzdělávání v Chemii na PřF MU pořádá Ústav chemie pro středoškoláky (3. a 4. ročník) Dny chemie, kde se mohou zájemci seznámit s přístrojovým vybavením ústavu a jeho výzkumnými aktivitami. Na této akci získají i informace o možnostech studia na fakultě.

 • Festival vědy

  Chemický obor se zapojuje i do akce Festival vědy.

  Naši studenti Stanislav Geidl a Miroslav Brumovský organizují korespondenční vzdělávací kurz a soutěž pro budoucí chemiky ViBuCh. Kurz je garantován NCBR a Ústavem chemie.

  Každoročně pořádáme dny otevřených dveří, kde mohou zájemci získat informace o studiu na naší fakultě a prohlédnout si jednotlivá pracoviště oboru.

 • Středoškolská odborná činnost (SOČ)

  Studenti středních škol se mohou do práce chemických pracovišť i aktivně zapojit v rámci SOČ, viz též na www.jcmm.cz.

 • Pro učitele chemie

  Učitelé chemie se v projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice mají možnost seznámit s řadou nových demonstračních pokusů a získat i mnoho užitečných informací z oboru.

  V rámci projektu spolupráce se středními školami lze po domluvě realizovat i výuku praktických cvičení v prostorách laboratoří ústavu chemie.