23.09.2011 · Zuzana Kobíková

Seznam inovovaných předmětů

 • Fyzická geografie
 • Statistické metody a zpracování dat
 • Úvod do studia geografie (planety Země)
 • Seminář – úvod do geografie
 • Kartografie a geoinformatika (Geoinformatika)
 • Základy regionální geografie
 • Regionální geografie ČR
 • Geografické kurikulum
 • Vedení geografické výuky
 • ICt v geografickém vzdělávání
 • Geografické projekty a cvičení

Seznam nových předmětů>

 • ZX401 Klimatické změny
 • ZX402 Globální problémy lidstva