23.09.2011 · Zuzana Kobíková

Akce a kurzy pro učitele či studenty geografie

Na bezplatných kurzech získáte nové poznatky, inspiraci pro výuku, vyměníte si zkušenosti se svými kolegy. Nedílnou součástí kurzů budou kvalitně připravené výukové materiály, na jejichž tvorbě budete mít možnost spolupracovat.

Kurzy vedou lektoři Masarykovy univerzity a spolupracujících středních škol. Kurzy se konají buď v Brně v prostorách Masarykovy univerzity, nebo v geograficky zajímavých lokalitách.

Více informací o jednotlivých kurzech a termínech http://ucitele.sci.muni.cz/

Jubilejní Letní geografická škola pro učitele zeměpisu

Již tradiční třídenní prázdninová akce v Brně pro všechny učitele zeměpisu se koná vždy ve druhé polovině srpna před zahájením školního roku. Během jednotlivých přednáškových bloků, na workshopech či v rámci celodenní terénní výuky se účastníci školy seznamují s možnými inovacemi geografického vzdělávání, získají praktické studijní materiály, diskutují mezi sebou o výuce zeměpisu/geografie na školách.

Srdečně Vás zveme na jubilejní 20. Letní geografickou školu, která se uskuteční 21.– 23. srpna 2012 v Brně. Více informací o LGŠ najdete na webu http://www.herber.kvalitne.cz/lgs.htm.

Přípravný kurz ze zeměpisu pro studenty středních škol

Chcete se zdokonalit ve znalostech středoškolského zeměpisu? Budete maturovat či skládat přijímací zkoušku ze zeměpisu? Chcete si ověřit úroveň Vašich znalostí ve cvičných testech?

Geografický ústav PřF MU pořádá v únoru až březnu 2012 (4 soboty) Přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky na . Cílem kurzu je zopakování, doplnění, prohloubení a cvičné testování znalostí a dovedností středoškolského učiva zeměpisu tak, aby studenti byli k těmto zkouškám připraveni.

Další podrobnosti najdete na webu http://geogr.muni.cz a kde se dozvíte více podrobností nejen o dalších aktuálních akcích, jako jsou populárně vědecké přednášky pro veřejnost, ale i o možnostech studia geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě MU.