Články

14.08.2012 ·

Příspěvek k volitelnému předmětu Analyticko-didaktické praktikum

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity pokračuje v úsilí o zlepšování přípravy studujících učitelství na jejich budoucí profesní život, a k tomu v současnosti slouží také projekt Učit se učit, ve kterém byl v minulém akademickém roce konstituován nový předmět, Analyticko-didaktické praktikum (ADP). Jeho hlavní náplní je psychodidaktická analýza vyučovacích jednotek, vedoucí k lepšímu pochopení zákonitostí vyučování a učení. V tomto článku se dočtete více o organizaci výuky v podzimním semestru akademického roku 2012/2013.

 
06.08.2012 ·

O čem se dočtete v novém čísle časopisu Učitel matematiky?

V aktuálním, letos třetím čísle časopisu Učitel matematiky, na Vás čeká hned osm zajímavých článků. První část čísla je ohlédnutím za 150. výročím založení Jednoty českých matematiků a fyziků. V dalších článcích se dočtete o číslu pět jakožto zdroji inspirace, o přesném vyjadřování, důležitosti a dokazování matematických vět nebo o tom, jak rozvíjet kompetence žáků pomocí multimédií. Čeká Vás i malý Test matematické gramotnosti, příspěvek popisující zkušenost matematické výuky žáků s Aspergerovým syndromem nebo první kapitola seriálu o historii maturitní zkoušky, popisující vývoj v naší zemi do roku 1918.

 
16.07.2012 ·

ROZHOVOR: „Státní maturita by měla zajistit základní úroveň středoškolského vzdělání,“ říká Eduard Fuchs

Druhý ročník státních maturit vyvolal řadu otázek týkajících se náročnosti testů, adekvátnosti hodnocení nebo toho, zda procento neúspěšných maturantů není příliš vysoké. Eduard Fuchs, předseda Společnosti učitelů matematiky (SUMA JČMF) a univerzitní učitel matematiky, však v našem rozhovoru hovoří především o systémových chybách státní maturity, věnuje se i problematice testu z matematiky a říká, že procento neúspěšných studentů by mělo být vzhledem k počtu maturujících podstatně vyšší.

 
15.06.2012 ·

Představujeme projekt Ptačí, netopýří a hmyzí úkryty v botanické zahradě

Cílem projektu Ptačí, netopýří a hmyzí úkryty v botanické zahradě, realizovaného Sdružením přátel botanické zahrady, je instalovat v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a areálu fakulty různé typy ptačích budek, budky pro netopýry a čmeláky, případně takzvané hmyzí hotely. Budky chceme zakoupit z příspěvků dobrovolných dárců, celkem potřebujeme získat částku 7 920,– Kč. Chcete-li projekt podpořit, darujte nám prosím finanční částku na nákup jakékoli ptačí budky či hmyzího úkrytu pro umístění v botanické zahradě. 

 
13.06.2012 ·

Sebereflexe jako cesta k sebezdokonalování v pregraduální fázi vzdělávání budoucích středoškolských učitelů: naše zkušenosti s využitím videozáznamů vyučovacích hodin v semináři předmětu analyticko-didaktické praktikum

Tento článek představuje naše první zkušenosti se seminářem Analyticko-didaktiké praktikum, zařazeným do nabídky předmětů pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity experimentálně v akademickém roce 2011/2012 s cílem ověřit jeho přínos pro vzdělávání budoucích učitelů.

 
10.05.2012 ·

Studentům učitelství PřF MU jsme představili inovovaný systém pedagogických praxí

Pedagogické praxe na středních školách jsou velmi důležitou součástí vzdělávání budoucích učitelů, a navíc je třeba věnovat se jejich organizaci a přípravě s patřičným předstihem. Proto jsme praxím kromě pravidelné zářijové schůzky věnovali i květnové setkání na konci semestru, kde jsme studentům představili novinky, které do systému praxí přinesly inovace v rámci projektu Učit se učit. Schůzka, která se týkala také organizace semináře Analyticko-didaktické praktikum, se konala v učebně M1 10. května roku 2012, a navštívilo ji přibližně čtyřicet studentů učitelství přírodních věd a matematiky.

 
| << < 11 12 13 14 15 16 17 > >> |
Strana 1 z 7