Inovace předmětů společného pedagogicko-psychologického základu

Už v jarním semestru roku 2011 měli studenti možnosti přihlásit se do dvou inovovaných předmětů: Obecná a alternativní didaktika (vyučující dr. Hališka, dr. Hromádka) a Psychologie osobnosti (vyučující doc. Lazarová); nebo Komunikační trénink pro učitele, který vyučuje Mgr. Ondřej Přibyla. Cílem tohoto předmětu je posílit komunikační dovednosti budoucích učitelů, a hlavně naučit je srozumitelně i zajímavě sdělovat a citlivě naslouchat.

Seznam inovovaných kurzů

  1. Školní pedagogika
  2. Speciální pedagogika
  3. Obecná a alternativní didaktika
  4. Volitelný kurz 1
  5. Volitelný kurz 2
  6. Učitel a provoz školy
  7. Inspiratorium
  8. Sebezkušenostní kurz
  9. Práce se skupinovou dynamikou
  10. Komunikační trénink pro učitele

Inovace dalších kurzů