Rozšíření výuky o nové kurzy

V rámci této aktivity chceme reagovat na potřeby školské praxe, které vznikly zavedením školních vzdělávacích programů, a vytvořit nové kurzy, které zaplní mezery v naší současné nabídce předmětů. Celkem vznikne jedenáct nových kurzů, které budou pokrývat mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými obory, budou se zabývat aplikacemi znalostí v praxi a budou zaměřeny na aktuální témata a společenské problémy vhodné pro výuku v rámci průřezových témat.

Při přípravě těchto kurzů nebude kladen důraz jen na obsah, ale i na jejich formu, tj. například na zapojení středoškolských učitelů, větší aktivitu studentů, moderní metody práce atd. Ke všem novým kurzům vzniknou studijní materiály (elektronická skripta, prezentace, ukázkové příklady, testovací agenda atd.).

Seznam nových kurzů

  1. Vazby matematiky a dalších středoškolských předmětů
  2. Informační technologie ve středoškolské matematice
  3. Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky
  4. Rovnoběžná promítání
  5. Globální problémy lidstva
  6. Klimatické změny
  7. Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 a 2
  8. Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2
  9. Praktická didaktika
  10. Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu

Inovace dalších kurzů