Inovace systému praxí

V jarním semestru 2011 začal fungovat i nový systém praxí. Nově si tak adepti na učitelské povolání v praxi vyzkouší bohatší škálu činností, novinkou je i možnost snímat své výstupy videokamerou a pak je v semináři analyzovat. Fakulta nyní umožňuje všechny praxe absolvovat dvakrát, poprvé na klinických středních školách fakulty, podruhé na škole podle vlastního výběru studenta. V rámci projektu vznikají i dva zcela nové typy praxí, a sice projektová a zájmová.

Inovované povinně volitelné předměty

Natoč si svou praxi na kameru...

Novinkou v rámci inovací pedagogické praxe je i možnost půjčit si od PřF MU bezplatně videokameru a snímat své hodiny praxe videokamerou. To je totiž jediný způsob, jak může učitel při výuce vidět sám sebe a ti, kteří této možnosti využili, vám rádi potvrdí, že je to zkušenost k nezaplacení. Jistě, nikomu to asi nejdřív není příjemné, vidět a slyšet sám sebe, ale když se nad to povznesete, dokážete se z vlastních chyb mnohé naučit (nebo se třeba něco od-naučit) a navíc postupně přivedete svoje vystupování, verbální i nonverbální projev k dokonalosti. A to se v životě (nejen tom profesním) nikdy neztratí.

a uč se sám od sebe v kurzu zkušeného pedagoga

Studenti, kteří již praxi absolvovali, si mohou zapsat volitelný předmět Analyticko-didaktické praktikum (vyučující PhDr. Jaromír Hališka), jehož náplní je právě podrobná analýza natočených výstupů po didaktické a prezentační stránce a konzultace se zkušeným a oblíbeným pedagogem, „Učitelem roku 2002“ za celoživotní práci v oblasti vzdělávání učitelů.

Kde si kameru půjčit a jak s ní pracovat?

Praktické informace tom, kde si lze kameru půjčit, jak s ní pracovat a jak si výstup stáhnout i stříhat se dočtete v tomto článku.

Nově fakulta umožňuje všechny výše popsané praxe absolvovat dvakrát, poprvé na klinických středních školách fakulty, podruhé na škole dle studentova výběru.

Projektová a zájmová praxe

V současné době vznikají v rámci projektu dva nové typy praxí; projektová praxe (účast na konkrétní projektové, případně terénní výuce klinické školy) a zájmová praxe (vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů).

Inovace dalších kurzů